21 กรกฎาคม 2024

'ความยำเกรงพระเจ้า เป็นบ่อเกิดของความรู้ คนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและคำสั่งสอน ' - สุภาษิต 1:7

บ ท ค ว า ม

ข้อมูลธุรกิจคริสเตียน

ใ จ ร่ า เ ริ ง เป็นยาอย่างดี

เรื่องของจิตใจ | Mental health

โดย Sam Rainer ผู้ร่วมให้ข้อมูล Op-ed | วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2023   เมื่อคริสตจักรทำให้เกิดความเจ็บปวด สิ่งนี้จะ